Dịch vụ Tổng đài

Dịch vụ lắp đặt tổng đài VOIP

Dịch vụ lắp đặt tổng đài VOIP

Tổng đài có rất nhiều loại, mặc dù hầu hết ngày nay đều là kỹ thuật số và tận dụng Internet để gửi liên lạc thoại và video. Tuy nhiên tổng đài Voip đang được phát triển và sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp hiện nay. Tổng đài điện thoại VoIP là gì ? Tổng đài điện thoại VoIP là hệ thống điện thoại doanh nghiệp Hệ thống điện thoại doanh nghiệp cung cấp các tính năng thoại chính mà các công ty cần để vận hành các hoạt động hàng ngày. ung cấp các tính năng thoại chính mà các công ty cần để vận...
Xem chi tiết