Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Thiết bị cắm sim Gateway Openvox SWG-3032G

– Hỗ trợ 32 khe cắm sim
– Sử dụng cho mạng 2G
– SIM Card: Hot-Swap
– Full tính năng: Định tuyến theo nhà mạng, có log cuộc gọi, hạn chế thời gian theo cuộc gọi/ theo ngày/ tuần/ tháng
– Tích hợp sẵn 2 công mạng, Cấu hình WEB, SSH.
– Hỗ trợ quản lý Cloud
– Chuẩn hộp : Rack-mount

Thiết bị cắm sim Gateway Openvox SWG-3016G

– Hỗ trợ 16 khe cắm sim
– Sử dụng mạng 2G
– SIM Card: Hot-Swap
– Hỗ trợ lưu trữ USB Micro-B )
– Full tính năng: Định tuyến theo nhà mạng, có log cuộc gọi, hạn chế thời gian theo cuộc gọi/ theo ngày/ tuần/ tháng
– Tích hợp sẵn 2 công mạng, Cấu hình WEB, SSH.
– Hỗ trợ quản lý Cloud

Thiết bị cắm sim Gateway Openvox SWG-3008G

– Hỗ trợ 8 khe cắm sim
– Sử dụng cho mạng 2G
– SIM Card: Hot-Swap
– Full tính năng: Định tuyến theo nhà mạng, có log cuộc gọi, hạn chế thời gian theo cuộc gọi/ theo ngày/ tuần/ tháng
– Tích hợp sẵn 2 công mạng, Cấu hình WEB, SSH.”

Thiết bị cắm sim Gateway Openvox SWG-M204G

– Hỗ trợ 4 khe cắm sim
– Sử dụng cho mạng 2G
– SIM Card: Hot-Swap
– Full tính năng: Định tuyến theo nhà mạng, có log cuộc gọi, hạn chế thời gian theo cuộc gọi/ theo ngày/ tuần/ tháng
– Tích hợp sẵn 2 công mạng, Cấu hình WEB, SSH.

Thiết bị cắm sim Gateway Openvox SWG-M202G

– Hỗ trợ 2 khe cắm sim
– Sử dụng cho mạng 2G
– SIM Card: Hot-Swap
– Full tính năng: Định tuyến theo nhà mạng, có log cuộc gọi, hạn chế thời gian theo cuộc gọi/ theo ngày/ tuần/ tháng
– Tích hợp sẵn 2 công mạng, Cấu hình WEB, SSH

8,282,400

Thiết bị cắm sim Gateway Openvox SWG-3032L

– Hỗ trợ 32 khe cắm sim
– Sử dụng cho mạng 2G,3G,4G
– SIM Card: Hot-Swap
– Full tính năng: Định tuyến theo nhà mạng, có log cuộc gọi, hạn chế thời gian theo cuộc gọi/ theo ngày/ tuần/ tháng
– Tích hợp sẵn 2 công mạng, Cấu hình WEB, SSH.
– Hỗ trợ quản lý Cloud
– Chuẩn hộp : Rack-mount”

Thiết bị cắm sim Gateway Openvox SWG-3016L

– Hỗ trợ 16 khe cắm sim
– Sử dụng mạng 2G,3G,4G (GSM/WCDMA/LTE)
– SIM Card: Hot-Swap
– Hỗ trợ lưu trữ USB Micro-B )
– Full tính năng: Định tuyến theo nhà mạng
– Tích hợp sẵn 2 công mạng, Cấu hình WEB, SSH.
– Hỗ trợ quản lý Cloud
– Chuẩn hộp : Rack-mount

Thiết bị cắm sim Gateway Openvox SWG-3008L

– Hỗ trợ 8 khe cắm sim
– Sử dụng cho mạng 2G,3G,4G
– SIM Card: Hot-Swap
– Full tính năng: Định tuyến theo nhà mạng, có log cuộc gọi, hạn chế thời gian theo cuộc gọi/ theo ngày/ tuần/ tháng
– Tích hợp sẵn 2 công mạng, Cấu hình WEB, SSH.”
– Khả năng tương tác cao với các thiết bị đầu cuối

30,780,000

Thiết bị cắm sim Gateway Openvox SWG-M204L

– Hỗ trợ 4 khe cắm sim
– Sử dụng cho mạng 2G,3G,4G
– SIM Card: Hot-Swap
– Full tính năng: Định tuyến theo nhà mạng, có log cuộc gọi, hạn chế thời gian theo cuộc gọi/ theo ngày/ tuần/ tháng
– Tích hợp sẵn 2 công mạng, Cấu hình WEB, SSH.”

Danh mục:
18,964,400

Thiết bị cắm SIM voip gsm gateway GoIP32

– Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi
– Hạn chế thời gian gọi mỗi tháng cho mỗi sim
– Tự động routing máy lẻ khi khách gọi lại
– Tự động kết nối IPPhone/ Softphone/ FXS khi tổng đài lỗi
– Hỗ trợ SMS Server IMEI
– IMEI changer”

50,025,000

Thiết bị GSM gateway 16 SIM

– Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi
– Hạn chế thời gian gọi mỗi tháng cho mỗi sim
– Tự động routing máy lẻ khi khách gọi lại
– Tự động kết nối IPPhone/ Softphone/ FXS khi tổng đài lỗi
– Hỗ trợ SMS Server IMEI
– IMEI changer”

28,277,900

Thiết bị cắm sim Gateway Openvox SWG-M202L

– Hỗ trợ 2 khe cắm sim
– Sử dụng cho mạng 2G,3G,4G
– SIM Card: Hot-Swap
– Full tính năng: Định tuyến theo nhà mạng, có log cuộc gọi, hạn chế thời gian theo cuộc gọi/ theo ngày/ tuần/ tháng
– Tích hợp sẵn 2 công mạng, Cấu hình WEB, SSH.”

13,431,600

Hotline